Popust 10% za onlajn rezervacije!

Unesi kod: KIKI

Politika privatnosti

 

1. Uvod

1.1 Mi smo posvećeni čuvanju privatnosti posetilaca našeg vebsajta, korisnika servisa, individualnih klijenata i njihovih zaposlenih..

1.2 Ova politika privatnosti se primenjuje tamo gde smo mi u ulozi kontrolora ličnih podataka, drugim rečima, tamo gde mi odredjujemo svrhu i način obrade ličnih podataka.

1.3 Mi koristimo kolačiće na našem vebsajtu. Ukoliko ti kolačići nisu neophodni za pružanje usluga našeg vebsajta i servisa, mi ćemo te pitati za saglanost za korišćenje kolačića kada prvi put posetiš naš vebsajt.

1.4 U ovom dokumentu „mi“, „nas“ i „naš“ se odnosi na KI-KI doo Novi Sad. Za više informacija o nama pogledaj paragraf 14.

2. Kredit

2.1 Ovaj dokument je kreiran koristeći predložak (šablon) Docular-a (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Lični podaci koje prikupljamo

3.1 U ovom odeljku 3 navodimo opšte kategorije ličnih podataka koje procesuiramo i u slučaju da ti lični podaci nisu prikupljeni direktno od tebe,  prezentujemo i informaciju o izvorima i specifičnim kategorijama  tih podataka.

3.2 Mi možemo obradjivati podatke u cilju stupanja u kontakt sa tobom („kontaktni podaci„). Kontaktni podaci mogu uključivati tvoje ime, e-mail adresu, broj telefona, poštansku adresu i/ili identifikatore naloga na društvenim mrežama. Izvor kontaktnih podataka si ti ili tvoj poslodavac. Ako se prijaviš na naš vebsajt koristeći nalog sa društvene mreže, elemente kontaktnih podataka dobijamo od relevantnog provajdera naloga na društvenoj mreži.

3.3 Mi možemo obradjivati vebsajt korisničke podatke  („nalog podaci„). Nalog podaci mogu uključivati identifikator tvog naloga, ime, e-mail adresu, poslovni naziv, datume kreiranja i modifikovanja naloga, podešavanja za vebsajt i marketinške preference. Primarni izvor ovih podataka si ti i/ili tvoj poslodavac, mada neki elementi kontaktnih podataka mogu biti generisani našim vebsajtom. Ako se prijaviš na naš vebsajt koristeći nalog sa društvene mreže, elemente kontaktnih podataka dobijamo od relevantnog provajdera naloga na društvenoj mreži.

3.4 Mi możemo obradjivati podatke u vezi sa transakcijama, uključujući kupovinu dobara i/ili usluga, koje si uneo/la na naš vebsajt ili preko našeg vebsajta („transakcioni podaci„). Transakcioni podaci mogu uključivati tvoje ime, kontaktne detalje, detalje o tvojoj platnoj kartici (ili drugo) i transakcione podatke. Izvor trasakcionih podataka si ti ili provajder tvog platnog servisa.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

3.5 Mo možemo procesuirati informacije sadržane u, ili, u vezi sa bilo kojom komunikacijom koju šalješ nama ili koju mi šaljemo tebi („komunikacioni podaci„). Komunikacioni podaci mogu uključivati metadata sadržaj u vezi sa tvojom komunikacijom. Naš vebsajt će generisati metadata u vezi sa komunikacijama preko vebsajtovog formulara za komunikaciju.

3.6 Mi možemo obradjivati podatke u vezi sa tvojim koriščenjem našeg vebsajta i usluga   („korisnički podaci„). Korisnički podaci mogu uključivati tvoju IP adresu, geografsku lokaciju, tip pretraživača i verziju, operativni sistem, referencne izvore, dužinu posete, pregled stranica i vebsajt navigaciju, takodje informacije u vezi sa tajmingom, učestalošću i načinom tvog korišćenja servisa. Izvor korisničkih podataka je naš analitički sistem praćenja.

4. Svrha obrade i pravni osnov

4.1  U ovom odeljku 4, navodimo u koje svrhe mi možemo obradjivati lične podatke i koja je pravna osnova za tu obradu.

4.2 Operacije – Mi možemo obradjivati tvoje lične podatke u svrhu operativnosti našeg vebsajta, procesuiranja i ispunjavanja porudžbina, pružanja naših usluga, isporuke proizvoda, generisanja faktura, računa i ostalih dokumenata u vezi sa plaćanjem, uključujući i kontrolu rokova plaćanja. Pravna osnova za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice pravilna administracija našeg vebsajta, usluga i poslovanja.

4.4 Odnosi i komunikacije – Mi možemo procesuirati kontaktne podatke, nalog podatke, transakcione podatke i/ili komunikacione podatke u svrhu upravljanja našim odnosima, komunikacije sa tobom isključujući komunikaciju u svrhu direktnog marketinga preko e-maila, SMS-a, pošte, faxa i/ili telefona, pružajući uslugu podrške i rukovanja žalbama.  Pravna osnova za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice komunikacija sa posetiocima našeg vebsajta, korisnicima usluga, individualnim klijentima i njihovim zaposlenima, održavanje odnosa i pravilna administracija našeg vebsajta, usluga i poslovanja.

4.5 Direktan marketing – Mi možemo koristiti kontaktne podatke, nalog podatke i/ili transakcione podatke u svrhu kreiranja, targetiranja i komunikacije direktnog marketing preko  e-maila, SMS-a, pošte i/ili faxa i kontaktiranja telefonom u svrhu direktnog marketinga.  Pravni osnov za ovo procesuiranje je tvoj pristanak.

4.6 Istraživanje i analiza – Mi možemo procesuirati korisničke podatke i /ili transakcione podatke u scrhu istraživanja i analize korišćenja našeg vebsajta i usluga, kao i druge interakcije sa našim vebsajtom. Pravni osnov za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice nadzor, podrška, poboljšanje i obezbedjenje našeg vebsajta, usluga i generalnog poslovanja.

4.7 Vodjenje podataka – Mi možemo procesuirati tvoje lične podatke u svrhu kreiranja i održavanja naših baza podataka, rezervnih kopija naših baza podataka i generalno naših poslovnih knjiga. Pravni osnov za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice osiguranje dostupnosti informacija neophodnih za pravilno i efikasno vodjenje našeg poslovanja u skladu sa ovom politikom privatnosti.

4.8 Bezbednost – Mi možemo procesuirati tvoje lične podatke u svrhu bezbednosti i prevencije prevara i drugih kriminlnih aktivnosti.  Pravni osnov za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice zaštita našeg vebsajta, usluga i poslovanja i zaštita drugih.

4.9 Osiguranje i upravljanje rizicima – Mi možemo procesuirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno u cilju dobijanja ili održavanja polise osiguranja, upravljanja rizicima i/ili dobijanja profesionalnih saveta.  Pravni osnov za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice pravilna zaštita našeg poslovanja od rizika.

4.10 Pravna potraživanja – Mi možemo procesuirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih potraživanja, kako na sudskim procesima tako i na vansudskim poravnanjima. Pravni osnov za ovo procesuiranje je naš legitimni interes, poimenice zaštita i utvrdjivanje naših zakonskih prava, tvojih zakonskih prava i zakonskih prava drugih.

4.11 Pravno uskladjivanje i vitalni interesi – Mi takodje možemo procesuirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno uskladjivanje sa zakonskim obavezama koje se odnose na nas ili u cilju zaštite tvojih vitalnih interesa i i vitalnih interesa drugih fizičkih lica.

5. Prosledjivanje tvojih ličnih podataka drugima.

5.1 Mi možemo proslediti tvoje lične podatke našem osiguravaču i/ili profesionalim savetnicima ukoliko je u razumnoj meri neophodno u svrhu dobijanja ili održavanja pokrivenosti osiguranjem, upravljanja rizicima i dobijanju stručnog saveta.

5.2 Tvoji lični podaci će biti uskladišteni u našoj bazi podataka na serverima našeg hosting provajdera identifikovanog na  https://www.dreamwebhosting.net.

5.4 Finansijskim transakcijama u vezi sa našim vebsajtom rukovodi naš serviser plaćanja, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.  Mi ćemo deliti tvoje lične podatke sa našim serviserom plaćanja samo u količini neophodnoj u svrhu procesuiranja plaćanja, povraćaja plaćanja i rukovodjenja žalbama i upitima u vezi sa takvim plaćanjima i povraćajima plaćanja. Informacije o politikama privatnosti naših servisera plaćanja možeš pogledati na: https://www.otpbanka.rs/politika-zastite-privatnosti/ .

5.5 Pored izloženih svrha prosledjivanja tvojih ličnih podataka u ovom odeljku 5,  mi možemo proslediti tvoje lične podatke i tamo gde je neophodno u svrhu uskladjivanja sa zakonskim obavezama koje se odnose na nas ili u cilju zaštite tvojih vitalnih interesa i i vitalnih interesa drugih fizičkih lica. Mi možemo takodje proslediti tvoje lične podatke tamo gde je neophodno uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih potraživanja, kako na sudskim procesima tako i na vansudskim poravnanjima.

6. Medjunarodno prosledjivanje tvojih ličnih podataka

6.1 U ovom odeljku 6, mi pružamo informaciju o okolnostima pod kojima tvoji lični podaci mogu biti prosledjeni trećoj državi po srpskom i/ili EU zakonu o zaštiti podataka.

6.2 Mi možemo proslediti tvoje lične podatke iz evropske ekonomske zone (European Economic Area) (EEA) u Srbiju i procesuirati te lične podatke u Srbiji u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, možemo dopustiti našim dobavljačima i ugovornim stranama da to urade, tokom bilo kojeg perioda u kojem Srbija nije tretirana kao treća zemlja po zakonu EU o zaštiti podataka ili beneficira od odluke o uskladjenosti sa EU zakonom o zaštiti podataka; i mi možemo proslediti tvoje lične podatke iz Srbiju u evropsku ekonomsku zonu (European Economic Area) (EEA) i procesuirati te lične podatke u EEA u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, možemo dopustiti našim dobavljačima i ugovornim stranama da to urade, tokom bilo kojeg perioda u kojem EEA države nisu tretirane kao treća zemlja po zakonu Srbije o zaštiti podataka ili beneficiraju od odluke o uskladjenosti sa zakonom Srbije o zaštiti podataka.

6.5 Ti primaš na znanje da lični podaci koje proslediš za javno objavljivanje na našem vebsajtu ili servisu, mogu biti dostupni preko interneta širom sveta. Mi ne možemo sprečiti korišćenje (ili zloupotrebu) takvih ličnih podataka od strane drugih.

7. Zadržavanje i brisanje ličnih podataka

7.1 U ovom odeljku 7 su izloženi politika i procedure zadržavanja podataka, koje su dizajnirane tako da osiguraju da se mi pridržavamo zakosnkih obaveza u vezi sa zadržavanjem i brisanjem ličnih podataka.

7.2 Lični podaci koje procesuiramo u bilo koju svrhu ili svrhe neće biti zadržani duže nego što je neophodno toj svrsi ili svrhama.

7.3 Mi ćemo zadržati tvoje podatke kako je navedeno ovde:

(a) kontaktni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 30 dana od kontakta izmedju tebe i nas, maksimalno u periodu od 12 meseci  od tog datuma;

(b) nalog podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 12 meseci od zatvaranja relevantnog naloga, maksimalno u periodu od 24 meseca od tog datuma.

(c) transakcioni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 24 meseci od zatvaranja relevantnog naloga, maksimalno u periodu od 36 meseca od tog datuma.;

(d) komunikacioni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 30 dana od datuma odrdjene komunikacije, maksimalno u periodu od 12 meseci od tog datuma;

(e) korisnički podaci će biti zadržani 12 meseci počevši od datuma prikupljanja tih podataka.

7.4 Bez obzira na odredbe u ovom odeljku 7, i možemo zadržati tvoje lične podatke tamom gde je zadržavanje neophodno u svrhu uskladjivanja sa zakonskim obavezama koje se odnose na nas ili u cilju zaštite tvojih vitalnih interesa i i vitalnih interesa drugih fizičkih lica.

8. Tvoja prava

8.1 U ovom odeljku 8 navodimo prava koja imaš po zakonu o zaštiti podataka.

8.2 Tvoja osnovna prava po zakonu o zaštiti podataka su:

(a) pravo na pristup – možeš tražiti kopije tvojih ličnih podataka;

(b) pravo na ispravak – možeš tražiti od nas da ispravimo netačne lične podatke i da kompletiramo nekompletne lične podatke;

(c) pravo na brisanje – možeš tražiti brisanje tvojih ličnih podataka;

(d) pravo na ograničenje procesuiranja – možeš tražiti od nas da ograničimo procesuiranje tvojih ličnih podataka;

(e) pravo na prigovor procesioniranju – možeš prigovoriti procesioniranju tvojih ličnih podataka;

(f) pravo na prenosivost podataka – možeš tražiti da dostavimo tvoje lične podatke drugoj organizaciji ili tebi;

(g) pravo žalbe nadzornom telu – možeš priložiti žalbu u vezi sa procesuiranjem tvojih ličnih podataka;  i

(h) pravo na povlačenje saglasnosti – utoliko što je pravna osnova naše obrade tvojih ličnih podataka pristanak, možeš povući svoj pristanak.

8.3 Ova prava podležu određenim ograničenjima i izuzecima. O pravima čiji su predmet podaci više možeš saznati ovde:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en and https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/ZAKON%20O%20ZASTITI%20PODATAKA%20O%20LICNOSTI_140411.pdf .

8.4 Ti možeš ostvarivati bilo koje od tvojih prava u vezi sa ličnim podacima, u pismenoj formi koristeći naše kontakt podatke navedene u nastavku teksta.

9. O kolačićima (eng. cookies)

9.1 Kolačić je fajl koji sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji veb-server šalje veb-pretraživaču i pretraživač ga čuva. Zatim se identifikator šalje nazad serveru svaki put kada pretraživač zatraži stranicu od servera.

9.2 Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići: trajni kolačić će se sačuvati u veb pretraživaču i ostati validan do postavljenog datuma isteka, osim ako ga korisnik ne izbriše pre datuma isteka; kolačić sesije, s druge strane, ističe na kraju korisničke sesije, kada je veb pretraživač zatvoren.

9.3 Kolačići ne smeju sadržavati nikakve podatke koji lično identifikuju korisnika, ali lični podaci koje o vama skladištimo mogu biti povezani sa podacima koji su uskladišteni i dobijeni iz kolačića.

10. Kolačići koje mi koristimo

10.1 We use cookies for the following purposes:

(a) formular za rezervacije – koristimo kolačiće za održavanje stanja/podataka vaše rezervacije dok popunjavate formular (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: funkcionalni kolačići);

(b) kolica za kupovinu – koristimo kolačiće za održavanje stanja vaše korpe dok se krećete našom veb stranicom (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: funkcionalni kolačići);

(c) personalizacija – kolačiće koristimo za skladištenje podataka o vašim željama i za prilagodjavanje naše veb stranice za vas (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: kolačići performansi);

(d) bezbednost – kolačiće koristimo kao element sigurnosnih mera koje se koriste za zaštitu korisničkih naloga, uključujući sprečavanje prevare i zloupotrebu pristupnih podataka nalogu, te za zaštitu naše veb stranice i usluga u opštem smislu (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: neophodni kolačići);

(e) oglašavanje – koristimo kolačiće kako bi nam pomogli da prikažemo oglase koji će biti relevantni za tebe (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: analitički kolačići);

(f) analiza – koristimo kolačiće kako bi nam pomogli da analiziramo upotrebu i performanse naše veb stranice i usluga (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: analitički kolačići); i

(g) prihvatanje kolačića – koristimo kolačiće za skladištenje tvojih postavki u odnosu na upotrebu kolačića u opštem smilsu (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: neophodni kolačići).

11. Kolačići koje koriste naši pružaoci usluga

11.1 Naši pružaoci usluga koriste kolačiće i oni se mogu uskladištiti na vaš račur kada posetite našu veb stranicu.

11.2 Mi koristimo Gugl analitiku (eng. Google Analytics). Gugl analitika prikuplja informacije o korišćenju našeg vebsajta pomoću kolačića. Prikupljene informacije se koriste za izradu izveštaja o korišćenju našeg vebsajta. Više možeš saznati kao Gugl koristi informacije ako posetiš  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i možeš pregledati Guglovu politiku privatnosti na https://policies.google.com/privacy.

12. Upravljanje kolačićima

12.1 Većina pretraživača omogućuje ti odbijanje prihvatanja kolačića i brisanje kolačića. Načini za to razlikuju se od pretraživača do pretraživača i od verzije do verzije. Ažurne informacije o blokiranju i brisanju kolačića možeš dobiti putem ovih linkova:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and

(f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Edge).

12.2 Blokiranje svih kolačića negativno će uticati na upotrebljivost mnogih veb stranica.

12.3 Ako blokiraš kolačiće, nećeš moći koristiti sve funkcije na našoj veb stranici.

13. Amandmani

13.1 Ovu politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati objavljivanjem nove verzije na našoj veb stranici.

13.2 Povremeno bi trebalo provjeravati ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste zadovoljni bilo kakvim promenama ovih pravila.

13.3 O promenama ovih pravila možemo te obavestiti e-mailom.

14. Naši detalji

14.1 Ova veb stranica je u vlasništvu i njome upravlja KI-KI doo Novi Sad.

14.2 Registrovani smo u Srbiji pod matičnim brojem  MB 08745706, PIB 101631265, šifra delatnosti 4932, naše registrovano sedište je na adresi  KI-KI doo Radnicka 28, lokal 1, 21000 Novi Sad, Srbija.

14.3 Naše glavno mesto poslovanja je na gore navedenoj poštanskoj adresi.

14.4 Možeš nas kontaktirati:

(a) poštom, preko gore navedene adrese;

(b) koristeći kontakt formular na našem vebsajtu;

(c) telefonom, preko broja objavljenog na našem vebsajtu: ili

(d) e-mailom, preko e-maila objavljenog na našem vebsajtu.